ניהול נדל"ן

האם יש בבעלותכם נדל"ן להשקעה בפולין?
תנו לנו לטפל בכל הקשור לניהול הנדל"ן ביום-יום!

 • אנו מבטיחים לכם שקט נפשי, בשל המגע הישיר עם השוכרים ונותני השירותים
 • אנו מפקחים על כל התשלומים והעלויות, ושומרים את הכל תחת שליטה הדוקה
 • אנו מבטיחים כי הנכס יישמר במצב מצוין
 • אנו ממזערים הפסקות בשכירות רצופה דרך פעילות יעילה בשוק

בזכות זאת, אתם בטוחים שהשקעותיכם הן בידיים טובות ואתם יכולים להתמקד בסדרי עדיפויות אחרים.

להלן מגוון שירותי ניהול נדל"ן סטנדרטיים, כמו גם רשימה של תפקידים טיפוסיים וחובות שלנו:

היקף שירותי הניהול

 • שיתוף פעולה עם השוכרים
 • פיקוח מלא על תשלומי שכר דירה וחשבונות
 • פיקוח על התשלומים ואכיפתם
 • שיתוף פעולה עם רשויות העיר
 • שיתוף פעולה עם מנהלת הבניין
 • תחזוקת הדירות
 • פיקוח על תשלומים אדמיניסטרטיביים חודשיים
 • תמיכה בשוכרים בתהליך חתימה על חוזים עם ספקי שירותים: טלוויזיה בכבלים, טלוויזיה בלוויין, אינטרנט וטלפון
 • ייצוג הבעלים בפני ועד הדיירים
 • שיתוף פעולה עם בנקים
 • שיתוף פעולה עם נציגי הבעלים
 • אחסון מסמכים הקשורים לדירות: ערבויות, התכתבויות, הסכמי שכירות וכו'
 • אחסון מפתחות, שלטים, כרטיסי גישה וכו'
 • איסוף מסמכים ומידע רלוונטיים לחישוב המס
 • פיקוח על הגשת דו"חות המס

חובות ותפקידים טיפוסיים

 • סידור מפתחות ושלטים חדשים או נוספים
 • נתינת גישה לדיירים, למשל במקרה של איבוד המפתחות
 • עדכון כתובת מגורים של דיירים חדשים (בעיקר במקרה של זרים)
 • תיקון ותחזוקה של מתקנים וציוד במהלך או לאחר תקופת הערבות
 • תחזוקת התאורה, כגון החלפת נורות וטרנספורמטורים וכדומה
 • שיתוף פעולה עם מנהל הבניין, על מנת לטפל בבעיות בדירות, למשל כתמים על הקירות
 • אכיפה על השוכרים לציית לכללי בית
 • מענה על בקשות נוספות מהשוכרים בקשר לציוד, כגון וילונות, רהיטים נוספים וכדומה
 • בדיקות סופיות של עבודת היזם
 • קריאת מצב המונה ברגע מסירת הדירה לשוכר
 • ניהול בחוזי שכירות ופיקוח על תשלום שכר דירה
 • הכנת מסמכים לתביעות משפטיות במקרה של פיגור בתשלום
 • תחזוקה עונתית של מערכות חימום ורדיאטורים