Klauzula informacyjna

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsaw Properties Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na al. Jana Pawła II 61 lok. 206, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania podanych powyżej Pani/Pana danych osobowych. Pełnomocnikiem ds. danych osobowych jest Marlena Kolo, kontakt e-mail: m.kolo@warsawproperties.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania oraz stosowania umowy/usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych UE z 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 pkt a i b. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub/i rozwiązania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych Warsaw Properties Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na al. Jana Pawła II 61 lok. 206, numer KRS: 0000217422 w celu wykonania zawartej umowy.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.